Kategorie: Finále Humpolec, Novinky

Program Finále 50. ročníku seriálu závodů Zlatá podkova

ČTVRTEK 20.8. 12:00 - 18:30 Přejímka koní   
  15:00 - 18:30 Prezentace  
  19.30 Technická porada -  ved.ekipů   
PÁTEK 21.8.      
  8.30 - cca 10:25 drezurní zkouška    ZP     (FEI 2* A 2015) Pískový obdélník
  10:40 - cca  11:50 drezurní zkouška    SP  I  (FEI  1* A 2015) Pískový obdélník
  13:00 - cca  15:10 drezurní zkouška    SP II   (CN 6/14) Pískový obdélník
       
  8:30 - cca 10:35 drezurní zkouška    BP       (CN 4/14) Obd. U rybníka
  10:50 - cca 11:35 drezurní zkouška    PONY    (CN 2/14) Obd. U rybníka
  13:00 - cca 14:35 drezurní zkouška    SN       (CN 4/14) Obd. U rybníka
       
  8:30 drezurní zkouška  P/2,   H/1,  H/2,  H/4 Obd. U tribun
       
  10:00 Přehlídka výkonných koní ČT Hráz rybníka
  14:00 Přehlídka výkonných koní ČT
       
  18:00 Vernisáž výstavy foto - Muzeum na Dolním náměstí
SOBOTA 22.8.    
  8:00 Terénní zkoušky              BP,   SN,   SP II.,    PONY 
  cca 13:00 Terénní zkoušky              ZP,     SP I.  
  cca 15:00 1. start spřežení do B (E)- P/2, H/1, H/2, H/4  
       
  20:00 Hudební produkce na závodišti  
NEDĚLE 23.8.  Horní náměstí    
  9:00 koncert dechového orchestru mladých a Die jungen Langauer (AUT)“ s vystoupením mažoretek
  10:00 Průvod jezdců městem a zdravice na náměstí  
       
  kolbiště Dusilov    
  9:00 prohlídka parkuru       PONY  
  9:20 Parkur                       PONY + dekorování  
  9:45 prohlídka parkuru       SN + BP  
  10:00 Parkur                       SN  +   BP + společné dekorování
  cca 11:20 překážková jízda   -  všechna spřežení +  dekorování
    pořadí A/2P, A/1, A/2, A/4 + ukázka chladnokrevní koně
  14:00 skupina historického šermu  
  cca   14:30 prohlídka parkuru       SPI.
    parkur                       SP I.   +   dekorování
  návazně prohlídka parkuru       SP II.
    Parkur                       SP II  +   dekorování
  návazně  prohlídka parkuru       ZP
    Parkur                       ZP  + dekorování i kůň ZP + ČT
Nedělní program bude definitivně upřesněn v sobotu !!!!

Podrobný program včetně technických pokynů