Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Závody Humpolec

Program Finále 52. ročníku seriálu závodů Zlatá podkova

 

 

ČT 24.8. 15:00 - 18:30 Prezentace  
  19.00 Technická porada -  ved.ekipů  
       
PÁ 25.8. 9.00   drezurní zkouška      ZP Písk. obdélník
  11:20 drezurní zkouška      SP  I Písk. obdélník
  13:25 drezurní zkouška      SP II Písk. obdélník
       
  9:00 drezurní zkouška      PONY Obdél. tráva
  10:15 drezurní zkouška      SN  Obdél. tráva
  12:00 drezurní zkouška      BP Obdél. tráva
       
  9:00 drezurní zkouška             P/2,   H/1,  H/2,  H/4 Obdél. U tribun
       
  10:00 Přehlídka výkonných koní ČT Hráz rybníka
  14:00 Přehlídka výkonných koní ČT
       
SO 26.8. 8:30 Terénní zkoušky                    BP,   SN,   SP II.,    PONY
  cca 12:30 Terénní zkoušky                    ZP,     SP I.  
  cca 14:20 1. start spřežení do B (E)-        P/2, H/1, H/2, H/4  
  20:00 Hudební produkce  u kiosku  
       
NE 27.8. Horní náměstí     
  9:00 koncert dechového orchestru mladých s vystoupením mažoretek
  10:00 Průvod jezdců městem a zdravice na náměstí  
       
  kolbiště Dusilov                                                             
  8:45 prohlídka parkuru          PONY  
  9:10 Parkur                           PONY + dekorování  
  9:45 prohlídka parkuru          SN + BP    
  10:00 Parkur                            SN  +   BP + společné dekorování
  9:45 odchod na náměstí prostředkem kolbiště - spřežení se připojí
  cca 11:20 překážková jízda   -  všechna spřežení +  dekorování
    pořadí P/2, H/1, H/2, H/4 + ukázka chladnokrevní  
  cca 14:30 prohlídka parkuru                 SPII.
    Parkur                                   SP II.   +   dekorování
  návazně prohlídka parkuru                 SP I. 
    Parkur                                   SP I.  +   dekorování
  návazně  prohlídka parkuru                 ZP
    Parkur                                   ZP  + dekorování + kůň ČT
Nedělní program bude definitivně upřesněn v sobotu !!!!

Podrobný program včetně technických pokynů