Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Závody Humpolec

Program Finále 55. ročníku seriálu závodů Zlatá podkova

 

 

Předběžný program Finále 55. ročníku seriálu závodů Zlatá podkova 

PÁ 21.8.    
         8.00  drezurní zkouška      ZP    (FEI  3* B 2020) Obdél. Písek
       10:00  drezurní zkouška      SP  I    (FEI  2* B 2020) Obdél. Písek
        13:00  drezurní zkouška      SP II    (FEI  1* 2018) Obdél. Písek
       
   8:00  drezurní zkouška      BP        (CN 4/14) Obdél. Tráva
    10:00  drezurní zkouška      Pony L   (CN 2/14) Obdél. Tráva
  13:00 drezurní zkouška      SN        5. ti letí 2015 Obdél. Tráva
       
  8:30 drezurní zkoušky              P/2,   H/1,  H/2,  H/4 Obdél. U tribun
       
SO 22.8. 8:00 Terénní zkoušky       Pony L,  SN,    BP,   SP II.
  cca       12:30 Terénní zkoušky                    SP I,     ZP.  
  cca       14:30 1. start spřežení do B (E)-        H/1, P/2, H/2, H/4  
       
NE 23.8. Horní náměstí  
  9:00 - 11:0 Koncert ZUŠ + vysotupení mažoretek  
  10:00 Průvod jezdců městem a zdravice na náměstí  
       
  Kolbiště Zlatá podkova    
  9:000 Parkur                  Pony L a dekorování   
  9:50 Parkur               SN  +   BP + společné dekorování  
                                                               
  cca         11:15 překážková jízda   -  všechna spřežení +  dekorování
    pořadí P/2, H/1, H/2, H/4 + ukázka chladnokrevní  
       
  cca       14:15 prohlídka parkuru                 SPII.
    Parkur                                      SP II.   +   dekorování
  návazně prohlídka parkuru                 SP I. 
    Parkur                                      SP I.  +   dekorování
  návazně  prohlídka parkuru                 ZP
    Parkur                                      ZP  +    dekorování 
Nedělní program bude definitivně upřesněn v sobotu !!!!

 

Podrobný program včetně technických pokynů