Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Závody Humpolec

Program Finále 57. ročníku seriálu závodů Zlatá podkova

Předběžný program Finále 57. ročníku seriálu závodů Zlatá podkova

PÁ 19.8.    
         8.00  drezurní zkouška     SP  I    Obdél. Písek
       11:20  drezurní zkouška       ZP   Obdél. Písek
        13:20  drezurní zkouška      SP II   Obdél. Písek
       
    8:00  drezurní zkouška      SN         Obdél. Tráva
  10:20  drezurní zkouška     BP    Obdél. Tráva
  12:40 drezurní zkouška     KP        Obdél. Tráva
  15:00 drezurní zkouška     Pony L Obdél. Tráva
       
  9:00 drezurní zkoušky              P/2,   H/1,  H/2,  H/4 Obdél. U tribun
       
SO 20.8. 8:00 Terénní zkoušky         SN, KP, BP, ZP, SP I., SP II.,Pony L,
  cca  14:30 1. start spřežení do B (E)-        H/1, P/2, H/2, H/4  
       
       

NE 21.8.

Horní náměstí  
  9:00 - 11:0 Koncert ZUŠ + vysotupení mažoretek  
  10:00 Průvod jezdců městem a zdravice na náměstí  
       
  Kolbiště Zlatá podkova    
  8:00 Parkur                  Pony L a dekorování   
  následně Parkur               KP, SN, BP a dekorování  
                                                               
  následně  11:15 překážková jízda   -  všechna spřežení +  dekorování
    pořadí P/2, H/1, H/2, H/4 + ukázka chladnokrevní  
       
  cca       14:50 prohlídka parkuru                 SPII.
    Parkur                                      SP II.   +   dekorování
  návazně prohlídka parkuru                 SP I. 
    Parkur                                      SP I.  +   dekorování
  návazně  prohlídka parkuru                 ZP
    Parkur                                      ZP  +    dekorování 
Nedělní program bude definitivně upřesněn v sobotu !!!!

 

Podrobný předběžný program včetně technických pokynů