Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Přihlášky

Vyhlášení 1. kola přihlášek Finále seriálu závodů ZP 2016 - všestrannost

ORGANIZAČNÍ VÝBOR FINÁLE 51. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA VYHLAŠUJE V SOULADU S ROZPISEM ZÁVODŮ A SE STATUTEM 51. ROČNÍKU SERIÁLŮ ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 1. KOLO PŘIHLÁŠEK DO FINÁLE ZP KONANÉ DNE 19. – 21. 8. 2016 V HUMPOLCI. PODROBNOSTI JSOU UVEDENY DÁLE...

 

V letošním roce usilovalo o účast ve finále soutěží všestrannosti ZP celkem 231 dvojic (jezdec a kůň). V prvním kole přihlášek se může přihlásit 137 dvojic. (Je to necelých 60%)

 

Přihlášku prostřednictvím on line systému mohou podat jezdci ve všestrannosti (dvojice jezdec a kůň), kteří se kvalifikovali k účasti ve finále ZP Humpolec 2016 v souladu se Statutem Seriálu závodů ZP 2016.

 

Kvalifikace pro jezdce spřežení budou umožněny po ukončení posledního kvalifikačního kola.

 

 

Kvalifikovaní účastníci ve všestrannosti jsou označeni zeleně v přehledech získaných kvalifikačních bodů zde.

 

Minimální počet získaných bodů pro účast ve finále ZP 2014:

ZP:       17 bodů                      SP:                   15 bodů                      BP:                  22 bodů

SN:       13 bodů                      Pony:                16 bodů

 

Dle Statutu Seriálu závodů lze použít i body z vyšší soutěže (například do SP ze ZP). V případě využití tohoto ustanovení uvádějte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce.

Příklad:        v soutěži SP má dvojice 13 bodů, což k podání přihlášky do finále  SP nestačí. Mohou se použít body ze ZP, kde má tato dvojice například 10 bodů. 10 bodů se vynásobí koeficientem 1,2 = 12 bodů. Celkový počet bodů tak je 13 + 12 = 25. Tento bodový zisk k přihlášení do finále SP stačí. Dvojice se může přihlásit.

 

Uzávěrka přihlášek v l. kole je:      5. 8. 2016 (doručené do 24:00 hodin). Zároveň je také nutné uhradit objednané ustájení.

 

Jestliže nebude po 1. kole přihlášek naplněn plánovaný počet startujících (100 koní všestrannost), bude v souladu se  Statutem ZP

vyhlášeno dne 6. 8. 2016 2. kolo přihlášek pro jednotlivé soutěže.

 

Uzávěrka přihlášek 2. kola je 12. 8. 2016 nebo okamžitě po naplnění plánovaného počtu startujících.

 

 

                                                                                  Ing. Jiří Klubal

                                                                       Ředitel OV Finále Zlaté podkovy.

 

 

Humpolec, 19. 7. 2016.