Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Přihlášky

Vyhlášení 1. kola přihlášek Finále seriálu závodů ZP 2017 - spřežení

ORGANIZAČNÍ VÝBOR FINÁLE 52. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA VYHLAŠUJE V SOULADU S ROZPISEM ZÁVODŮ A SE STATUTEM 52. ROČNÍKU SERIÁLŮ ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 1. KOLO PŘIHLÁŠEK DO FINÁLE ZP KONANÉ DNE 25. – 27. 8. 2017 V HUMPOLCI. PODROBNOSTI JSOU UVEDENY DÁLE...

 

Přihlášku prostřednictvím online systému mohou podat jezdci spřežení, kteří se kvalifikovali k účasti ve finále ZP Humpolec 2017.

 

Kvalifikovaní účastníci jsou označeni zeleně v přehledech získaných kvalifikačních bodů  - zde.

 

Minimální počet získaných bodů pro účast ve finále ZP 2017:

A/2:   6 bodů                 A/1:            23 bodů               A/2P:          4 bodů

 

Soutěžící A/4  kvalifikaci mít nemusí – mohou startovat po dohodě s pořadatelem.

 

Uzávěrka přihlášek v l. kole je:      11. 8. 2017 (doručené do 23:59 hodin). Zároveň je také nutné uhradit objednané ustájení.

 

Jestliže nebude po 1. kole přihlášek naplněn plánovaný počet startujících (30 spřežení), bude v souladu se  Statutem ZP vyhlášeno dne   12. 8. 2017  2. kolo přihlášek pro jednotlivé soutěže.

 

 

                                                                                  Za: Ing. Jiří KLUBAL

                                                                       Ředitel OV Finále Zlaté podkovy Humpolec

 

Humpolec, 25. 7. 2017.