Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Přihlášky

Vyhlášení 1. kola přihlášek Finále seriálu závodů ZP 2019

ORGANIZAČNÍ VÝBOR FINÁLE 54. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA VYHLAŠUJE V SOULADU S ROZPISEM ZÁVODŮ A SE STATUTEM 54. ROČNÍKU SERIÁLŮ ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 1. KOLO PŘIHLÁŠEK DO FINÁLE ZP KONANÉ DNE 23. – 25. 8. 2019 V HUMPOLCI. PODROBNOSTI JSOU UVEDENY DÁLE..

 

Přihlášku prostřednictvím online systému ČJF - JIS mohou podat jezdci spřežení a všestrannosti (dvojice jezdec a kůň), kteří se kvalifikovali k účasti ve finále ZP Humpolec 2019

 

Kvalifikovaní účastníci jsou označeni zeleně v přehledech získaných kvalifikačních bodů 

          - spřežení (čtyřspřeží mohou podat přihlášku i bez kvalifikace)

          - všestrannost 

 

Upřesnění pro soutěže všestrannosti

Minimální počet získaných bodů pro účast ve finále ZP 2019:

ZP: 20 bodů                    SP: 20 bodů                   BP: 20 bodů                    SN I: 20 bodů

SN II: 11 bodů                Pony L: 16 bodů             Pony ZL: 22 bodů              

 

Dle Statutu Seriálu závodů lze použít i body z vyšší soutěže (například do SP ze ZP). V případě využití tohoto ustanovení uvádějte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce.

Příklad:        v soutěži SP má dvojice 13 bodů, což k podání přihlášky do finále  SP nestačí. Mohou se použít body ze ZP, kde má tato dvojice například 10 bodů. 10 bodů se vynásobí koeficientem 1,2 = 12 bodů. Celkový počet bodů tak je 13 + 12 = 25. Tento bodový zisk k přihlášení do finále SP stačí. Dvojice se může přihlásit.

 

Uzávěrka přihlášek v l. kole je:      12. 8. 2019 (doručené do 23:00 hodin). Zároveň je také nutné uhradit objednané ustájení.

 

Jestliže nebude po 1. kole přihlášek naplněn plánovaný počet startujících (30 spřežení, 100 koní všestrannost), bude v souladu se  Statutem ZP vyhlášeno 2. kolo přihlášek pro jednotlivé soutěže.

 

 

                                                                                  Ing. Jiří Klubal

                                                                       Ředitel OV Finále Zlaté podkovy.