Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Přihlášky

Vyhlášení 1. kola přihlášek Finále seriálu závodů ZP 2021 - spřežení

ORGANIZAČNÍ VÝBOR FINÁLE 56. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA VYHLAŠUJE V SOULADU S ROZPISEM ZÁVODŮ A SE STATUTEM 56. ROČNÍKU SERIÁLŮ ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 1. KOLO PŘIHLÁŠEK DO FINÁLE ZP VE SPŘEŽENÍ KONANÉ DNE 20. – 22. 8. 2021 V HUMPOLCI. PODROBNOSTI JSOU UVEDENY DÁLE...

 

Přihlášku prostřednictvím online systému ČJF - JIS mohou podat jezdci spřežení, kteří se kvalifikovali k účasti ve finále ZP Humpolec 2021

 

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO SOUŽĚŽE SPŘEŽENÍ

ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PRO 1. KOLO PŘIHLÁŠEK:
V RÁMCI PRVNÍHO KOLA PŘIHLÁŠEK DO FINÁLE SERIÁLU 56. ROČNÍKU ZÁVODŮ ZP MOHOU PODAT PŘIHLÁŠKU PRVNÍ TŘI UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽÍCH H1, H2, P2 Z USKUTEČNĚNÝCH KVALIFIKAČNÍCH KOL ROKU 2021 (ČAKOVIČKY, TLUMAČOV)

Přihlášku mohou zároveň podat účastníci v kategorii čtyřspřeží, kteří k účasti nepotřebují žádnou kvalifikaci a také lonští vítězové Finále v Humpoci.

Uzávěrka přihlášek v l. kole je:      5. 8. 2021 (doručené do 23:00 hodin). Zároveň je také nutné uhradit objednané ustájení.

 

Po 1. kole přihlášek, bude v souladu se  Statutem ZP vyhlášeno 2. kolo přihlášek pro jednotlivé soutěže.

 

ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PRO 2. KOLO PŘIHLÁŠEK: 

V RÁMCI DRUHÉHO KOLA PŘIHLÁŠEK DO FINÁLE SERIÁLU 56. ROČNÍKU ZÁVODŮ ZP MŮŽE PODAT PŘIHLÁŠKU ZÁJEMCE, KTERÝ DOKONČIL VE SVÉ KATEGORII ALESPOŇ JEDNO KVALIFIKAČNÍ KOLO ZAHRNUTÉ DO SERIÁLU ZÁVODŮ ZP V ROCE 2021 NEBO V ROCE 2020.

 

Uzávěrka přihlášek v ll. kole je:      10. 8. 2021 (doručené do 23:00 hodin). Zároveň je také nutné uhradit objednané ustájení.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK BUDE UKONČEN TAKÉ PO NAPLNĚNÍ KAPACITY JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ!