Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Přihlášky

Vyhlášení 1. kola přihlášek Finále seriálu závodů ZP 2021- všestrannost

ORGANIZAČNÍ VÝBOR FINÁLE 56. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA VYHLAŠUJE V SOULADU S ROZPISEM ZÁVODŮ A SE STATUTEM 56. ROČNÍKU SERIÁLŮ ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 1. KOLO PŘIHLÁŠEK DO FINÁLE ZP VE VŠESTRANNOSTI KONANÉ DNE 20. – 22. 8. 2021 V HUMPOLCI. PODROBNOSTI JSOU UVEDENY DÁLE..

 

Přihlášku prostřednictvím online systému ČJF - JIS mohou podat jezdci spřežení a všestrannosti (dvojice jezdec a kůň), kteří se kvalifikovali k účasti ve finále ZP Humpolec 2021

 

Kvalifikovaní účastníci jsou označeni modřev přehledech získaných kvalifikačních bodů 

                  - všestrannost 

 

Upřesnění pro soutěže všestrannosti

Minimální počet získaných bodů pro účast ve finále ZP 2020:

ZP: 7 bodů     SP: 15 bodů     BP: 8 bodů     SN:11 bodů     Pony L: 12 bodů

 

Dle Statutu Seriálu závodů lze použít i body z vyšší soutěže (například do SP ze ZP). V případě využití tohoto ustanovení uvádějte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce.

Příklad:        v soutěži SP má dvojice 5 bodů, což k podání přihlášky do finále  SP nestačí. Mohou se použít body ze ZP, kde má tato dvojice například 5 bodů. 5 bodů se vynásobí koeficientem 1,2 = 6 bodů. Celkový počet bodů tak je 5 + 6 = 11. Tento bodový zisk k přihlášení do finále SP stačí. Dvojice se může přihlásit.

 

Uzávěrka přihlášek v l. kole je:      3. 8. 2021 (doručené do 23:00 hodin). Zároveň je také nutné uhradit objednané ustájení.

 

Jestliže nebude po 1. kole přihlášek naplněn plánovaný počet startujících (30 spřežení, 100 koní všestrannost), bude v souladu se  Statutem ZP vyhlášeno 2. kolo přihlášek pro jednotlivé soutěže.