Kategorie: Novinky

Galavečer všetrannosti a spřežení 20.2.2010

Dne 20.2.2010 proběhl tradiční Galavečer jezdeckých disciplín všestrannost a spřežení.

 

Č e s k á    j e z d e c k á    f e d e r a c e
Komise všestrannosti, komise spřežení a Soutěže podkovy, o.p.s.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

V rámci slavnostního předávání cen za sezónu 2009 byly za účasti významných hostů předány ceny v následujících kategoriích:

         Kategorie Zlatá Podkova

Osobnost ZP - Antonín Klaus

Cena za propagaci ZP - Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Cena za podporu ZP - Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r.o.

Slavní lidé ZP všestrannot - Radka Dvořáková

Slavní lidé ZP spřežení - Tomáš Barták st.               

            
       Kategorie - všestrannost               

KMK pětiletí SERŽETA, Jan Holec, Jaroslav Merunka

KMK šestiletí ZACK, Jaroslav Hatla, Ing. Jan Hock

Cena za propagaci všest. - TV Horse s.r.o.

Cena za podporu všest - ZOO Produkt – Ešpandr s.r.o

Cena komise všestrannosti - Petr Veselovský

Děti - Veronika Plucarová

Junior - Veronika Příhodová

Mladý Jezdec - Miloslav Příhoda

Nejstarší jezdec - Ludvík Filípek

Senior - Jaroslav Hatla

Kůň roku OSWALD, Miloslav Příhoda

     Kategorie - spřežení
 Český pohár spřežení

Jednospřeží:
Jan Minarčík
Jan Exnar
Jiří Koníř

Dvojspřeží:
Ladislav Jirgala
Jiří Nesvačil jun.
Alex. Soukup

Čtyřspřeží
Jiří Nesvačil
Zdeněk Jirásek
Petr Vozáb

Pony
Mgr. Monika Pospíšilová
Jiří Votoupal
Jakup Prášek

Výkonnostní odznaky

Stříbrný odznak - Monika Pospíšilová, Václav Coufalík

Bronzový odznak - Jaroslav Jandl, Brixiová Alena, Pavel Plch, Radek Nesvačil, Jan Minarčík

Síň slávy spřežení - Tomáš Barták sen.


              
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

                                                                            Jiří Klubal