Kategorie: Novinky

Galavečer všetrannosti a spřežení 2008

Dne 9.2.2008 proběhl tradiční Galavečer jezdeckých disciplín všestrannost a spřežení.

 

Č e s k á    j e z d e c k á    f e d e r a c e
Komise všestrannosti, komise spřežení a Soutěže podkovy, o.p.s.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

V rámci slavnostního předávání cen za sezónu 2007 byly za účasti významných hostů předány ceny v následujících kategoriích:

         Kategorie Zlatá Podkova

Slavní lidé ZP všestrannot - František Slavík               

Slavní lidé ZP spřežení - Jiří Nesvačil st.               

Osobnost ZP - Ing. Peter Mikulášik               

Cena za propagaci ZP - Jan Kliment               

               
Kategorie - všestrannost               
Kůň roku DALLAS, Lubomír Vrtek               

Senior - Lubomír Vrtek               

Mladý Jezdec - Adéla Svobodová               

Junior - Pavlína Pejřilová               

Děti - Michaela Kvapilová               

KMK šestiletí - Prestige, Roman Vobořil                

KMK pětiletí - Damon, Ing. Hájek, Radek Šídlo               

Cena komise všestrannosti - Družstvo juniorů ME               
Pavlína Pejřilová               
Markéta Čeganová               
Kateřina Vašáková               
Příhoda Miroslav               

Cena za podporu všest. - Časopis Jezdec, Ciryl Neuman               

Kategorie - spřežení
Předání čestných odznaků ČJF- Ing. Miloslav Šimáček
               
Předání výkonnostních odznaků - Bronzový odznak               
Jiří Votoupal               
Mgr. Monika Pospíšilová               
Pavel Groul               
        
               
Zlatý odznak               
Marek Jirgala               
Jan Exnar      
         

Pohár spřežení Jednospřeží -        
Jan Exnar               
Ing. Kateřina Neumannová               
Jiří Koníř
               

Dvojspřeží               
Jiří Nesvačil               
M. Jirgala               
Jaroslav Kohout   
           

Čtyřspřeží               
Jiří Nesvačil               
Zdeněk Jirásek               
Petr Vozáb               

Pony               
Jiří Votoupal               
Mgr. Monika Pospíšilová               
Jakub Prášek       
       

Přísedící               
Vratislav Nožíř               
               
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

                                                                            Jiří Klubal