Kategorie: Novinky

Komentář k organizaci soutěží KMK 2014

Reakce na příspěvek pana MVDr. Miroslava Trundy na stránkách všestrannosti, ve kterém se zabývá organizací soutěží KMK/C v Borové.

 

Trochu historie pro osvěžení paměti.

Soutěže KMK ve všestrannosti se konají od roku 2007. Od počátku se konaly při kvalifikačních kolech a finále (kromě roku 2013) Zlaté podkovy. KMK bylo vypisováno pro 5. ti a 6. ti leté koně, hodnocení bylo klasické dle Pravidel všestrannosti.

V průběhu roku 2013 došlo ze strany vyhlašovatele KMK/C ke změně názoru na vlastní hodnocení a také k zařazení 4. letých koní do KMK. V roce 2014 zůstalo hodnocení KMK dle Pravidel všestrannosti pouze pro 6.ti leté koně. Čtyř a pětiletí koně jsou nově hodnoceni dle Zásad pro soutěže KMK 2014 – na styl.

První možnost seznámit se s touto novou skutečností měli potencionální pořadatelé dne 19. 12. 2013 v Humpolci. Schůzku svolala neúplná část Komise všestrannosti České jezdecké federace. (Manažer komise byl dlouhodobě nemocen). Přítomni byli také zástupci Svazu chovatelů ČT. Veškeré informace na tomto jednání byly v obecné rovině, konkrétní způsob organizace vlastních závodů se neřešil – bylo řečeno, že je to věcí pořadatele. Pořadatel uvede veškeré informace ve svém rozpisu. Samotné Zásady pro soutěže KMK 2014, vyšly až na jaře roku 2014.

Citace ze zápisu z jednání dne 19.12.2013:

 „Komise pozvala na seznámení s novým systémem KMK zástupce pořadatelů kvalifikačních kol.

VV ČJF a SCHČT  schválil tyto rozhodčí pro KMK 4 a 5 letých koní Fišarová Věra, Matoušková Ilona, Ing Kvapilová Markéta, Diringerová Daniela ( jedná se národní rozhodčí , kteří absolvovali školení s Ch. Boesem v Humpolci).  Pan F. Háva zpracuje tabulku bodového hodnocení koní, kteří se umístili v KMK pro 4 a 5 leté koně, aby tito mohli startovat  na finále Soutěže  nadějí  Humpolci“

V zápisu uvedené rozhodčí absolvovaly školení s Ch. Boesem v Humpolci – bylo to školení na styl jezdce. Školení stylových rozhodčích  se konalo až 13.4.2014 v Kolesách.

Současnost:

Všichni pořadatelé kvalifikačních kol KMK 2014 mají problém jakým způsobem KMK na styl  a zároveň kvalifikační kolo ZP organizovat. Nejhorší na tom jsou na Borové, protože jsou první pořadatel. Ostatní pořadatelé čekají, jak se v Borové s tímto problémem vypořádají.

Borová svůj způsob řešení prověří až při vlastních závodech. Jejich řešení se z hlediska organizace závodů prozatím jeví jako nejlepší. Myslím si, že ostatní pořadatelé svoje rozpisy zveřejní až po zkušenostech ze závodů v Borové.

Postoj pana MVDr. Miroslava Trundy je pochopitelný z hlediska jezdce, majitele koní, toho, kdo účast na závodech financuje. Skokové KMK se koná ve všední den jako samostatné závody. Kdo má trochu paměť, určitě potvrdí, že tomu tak hned nebylo – závody KMK se pořádaly také při klasických závodech. Skokani si museli prožít svoji zkušenost a stejně tak to dopadne i v soutěžích všestrannosti. Pro rok 2014 toho příliš nezměníme také proto, že KMK má svůj dotační titul a žádné impulsivní změny se neprosadí. Dovolím si tipovat, že když KMK budou, tak od roku 2015 jako samostatné závody – stejně jako skokové KMK.

Pan MVDr. Miroslav Trunda uvádí, že prostudoval všechny možná pravidla (to zajisté  není na škodu) aby zjistil, jak se mají závody ve všestrannosti organizovat. Musel zjistit, že pořadatel v Borové žádná pravidla neporušuje. Dále uvádí, že v Borové využili služby „rádců“.  Škoda, že neuvádí jejich plná jména.

 Kdyby si pan MVDr. Miroslav Trunda chtěl a dokázal uvědomit jak složité a finančně náročné je pořádat závody ve všestrannosti, nemusel ve svém příspěvku volit tak konfrontační tón.  

Jezdecké závody obecně jsou pořadatelé, jezdci, trenéři, majitelé koní, rozhodčí, sponzoři, diváci, příznivci, odpůrci atd. Každá skupina má trochu jiné představy. Tak to zůstane i nadále. Je třeba jenom snaha o vzájemnou spolupráci. Vytvářením různých „blbých nálad“ se nic nevyřeší a české všestrannosti to neprospěje.

 

Zdravím všechny příznivce české všestrannosti !!

František Háva

Humpolec, 29. 4 2014