Kategorie: Novinky, Závody Humpolec

Kvalifikace ZP Humpolec - opatření COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti onemocnění covid-19 je pro účast na závodech nutné dodržet následující podmínky ...

 

Kvalifikační kolo 56. ročníku Seriálu závodů Zlaté podkovy + OM všestrannost, se uskuteční v termínu 17. - 18.7.2021 v areálu Školního statku Humpolec a závodiště Zlatá podkova.

Pro účast na závodech musí všechny osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splnit jednu z následujících podmínek:

a) Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží to laboratorním potvrzením či čestným prohlášením, nebo

b) Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží to laboratorním potvrzením či čestným prohlášením, nebo

c) Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19, kdy od podání druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů, což doloží platným certifikátem nebo čestným prohlášením, nebo

d) Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

K doložení výše uvedených povinností lze využít vyplněný self-reporting formulář, který je uveden v příloze.

Pokud osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

Po kontrole dokladů o splnění jedné z výše uvedených podmínek a přeání self-reporting formuláře bude každá osoba označena barevnou páskou, která ji opravňuje k účasti na závodech.

 

Děkujeme za respektování pravidel a těšíme se na viděnou