Kategorie: Novinky

Seminář rozhodčích ve všestrannosti 2008

Soutěže podkovy, o.p.s. a ČJF - Komise všestrannosti pořádají školení rozhodčích ve všestrannosti. Toto školení je konáno jako otevřené, takže se mohou zúčastnit nejenom rozhodčí s licencí, ale také zájemci o disciplinu všestrannost. Podrobnější informace jsou uvedeny dále.

 

Seminář rozhodčích ve všestrannosti 2008.  
           
Pořadatel:        ČJF - Komise všestrannosti   
                       Soutěže podkovy, o.p.s. Humpolec

            
Datum konání:     22.3.2008         
Místo konání:       HUMPOLEC - Česká zemědělská akademie   
                           Školní ulice 764, 396 01 Humpolec

Vedoucí semináře:        František Háva,    tel.: 732 37 97 40   
mail.:                 jk.samba@tiscali.cz   
           
Lektoři:        Ing. Antonín Klauz   
                   Ing. Jan Paleček   
                   Ing. Jan Metelka   
           
Program:

        11.30 - 12.00 prezentace   
        12.00 - 12.45  přednáška   
        12.45 - 13.00 přestávka   
        13.00 - 13.45 přednáška   
        13.45 - 14.00 přestávka   
        14.00 - 14.45 přednáška   
        14.45 - 15.00  přestávka   
        15.00 - 15.45 přednáška   
        15.45 - 16.00  přestávka   
        16.00 - diskuze   
        cca 17.00 ZÁVĚR

Účel semináře:Proškolit rozhodčí pro všestrannost v jejich činnost při závodech se zvláštním zaměřením na rozhodování v terénní zkoušce.

Náplň semináře:

1. Změny pravidel všestrannosti a všeobecných pravidel v roce 2008 se zvláštním zaměřením na ter. zkoušku a vliv těchto změn na práci rozhodčího.   
2. Činnost rozhodčího v terénní zkoušce -  
             rozhodovací pravomoc   
             odpovědnost rozhodčího   
             vybavení rozhodčího   
             hierarchie vztahů rozhodčího k CD,TD,Komisařům,Veterinární delegát, Veterinář, Lékař   
3. Chování rozhodčího ve zvláštních  situacích např. : obhajoba vlastního rozhodnutí  vztah k majitelům, trenerům, jezdcům apod.   
4. Mimořádné události - např. úraz jezdce, koně, dlouhodobější přerušení soutěže.