Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Přihlášky

Vyhlášení 1. kola přihlášek Finále seriálu závodů ZP 2016 - spřežení

ORGANIZAČNÍ VÝBOR FINÁLE 51. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA VYHLAŠUJE V SOULADU S ROZPISEM ZÁVODŮ A SE STATUTEM 51. ROČNÍKU SERIÁLŮ ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 1. KOLO PŘIHLÁŠEK DO FINÁLE ZP KONANÉ DNE 19. – 21. 8. 2016 V HUMPOLCI. PODROBNOSTI JSOU UVEDENY DÁLE...

 

V letošním roce získalo body ve snaze o účast ve finále soutěží ZP celkem 66 spřežení (mimo A/4). V prvním kole přihlášek se může přihlásit 31 spřežení. (Je to necelých 47%).

 

Přihlášku prostřednictvím on line systému mohou podat jezdci spřežení, kteří se kvalifikovali k účasti ve finále ZP Humpolec 2016.

 

Kvalifikovaní účastníci jsou označeni zeleně v přehledech získaných kvalifikačních bodů  - zde.

 

Minimální počet získaných bodů pro účast ve finále ZP 2016:

A/2:   8 bodů                 A/1:            19 bodů               A/2P:          6 bodů

 

Soutěžící A/4  kvalifikaci mít nemusí – mohou startovat po dohodě s pořadatelem.

 

Uzávěrka přihlášek v l. kole je:      5. 8. 2016 (doručené do 24:00 hodin). Zároveň je také nutné uhradit objednané ustájení.

 

Jestliže nebude po 1. kole přihlášek naplněn plánovaný počet startujících (30 spřežení), bude v souladu se  Statutem ZP vyhlášeno dne   6. 8. 2016  2. kolo přihlášek pro jednotlivé soutěže.

 

Uzávěrka přihlášek 2. kola je 12. 8. 2016 nebo okamžitě po naplnění plánovaného počtu startujících.

 

                                                                                  Za: Ing. Jiří KLUBAL

                                                                       Ředitel OV Finále Zlaté podkovy Humpolec

 

Humpolec, 26. 7. 2016.