Kategorie: Přihlášky

Formulář přihlášky 13.-15.7.2012 - MČR, předkolo ZP

 

verze .xls

verze .pdf 

 

Přihláška - podaná v termínu pořadateli MČR/C -  Humpolec na zveřejněném formuláři    -  je Platná. 

Sportovně – technické podmínky MČR ČJF -  2012:

Přihlášky a kvalifikace pro MČR všech disciplín a kategorií KONTROLUJE APOTVRZUJE předseda nebo oblastní sekretář vysílající oblasti.

U všech kategorií je napsáno :  …….. Jezdec je povinen zaslat datum a místo splnění kvalifikace SPOLEČNÉ S PŘIHLÁŠKOU pořadateli MČR.

Pořadatelem MČR/C je na základě smlouvy s ČJF o.p.s. Soutěže podkovy Humpolec, MV 074.

Pro PONY je dále uvedeno:  ….. účastníky pro jednotlivé soutěže SCHVALUJE příslušná oblast, jejíž sekretář písemně POTVRZUJE i splnění kvalifikace s uvedením data a místa konání soutěží, kde byla splněna.

Z uvedeného je jasné, že oblastní výbory KONTROLUJÍ, SCHVALUJÍ, POTVRZUJÍ.

Přihláška na MČR se dle schváleného Rozpisu MČR zasílá pořadateli MČR. Uzávěrka přihlášek je 6. 7. 2012.

Oblastní výbory mohou svoji kontrolní, schvalující a potvrzující povinnost splnit i po uzávěrce přihlášek.

Přihlášky podané do soutěží Zlaté podkovy jsou platné automaticky.