Kategorie: Přihlášky

Přihlášky účastníků - Finále Zlaté podkovy 2009

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM DO FINÁLE ZLATÉ PODKOVY V HUMPOLCI 2009

FINÁLE SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ SE MŮŽE ZÚČASTNIT DVOJICE, KTERÁ  DOKONČÍ KVALIFIKAČNÍ KOLO S VÝSLEDKEM:    

 DREZURNÍ ZKOUŠKA:

 DO 75 TR. BODŮ – VČETNĚ

 TERÉNNÍ ZKOUŠKA:

 MAX. 20 TR. BODŮ NA PŘEKÁŽKÁCH
TRESTNÉ BODY ZA ČAS NEMAJÍ VLIV

 SKOKOVÁ ZKOUŠKA: 

 MAX. 16 TR. BODŮ NA PŘEKÁŽKÁCH
 TRESTNÉ BODY ZA ČAS NEMAJÍ VLIV

 

FINÁLE SOUTĚŽÍ SPŘEŽENÍ SE MŮŽE ZÚČASTNIT SPŘEŽENÍ, KTERÉ  DOKONČÍ KVALIFIKAČNÍ KOLO. (NEPLATÍ PRO A/4)

 

ZÁJEMCE O ÚČAST VE FINÁLE POŠLE V URČENÉM TERMÍNU DO HUMPOLCE NORMÁLNÍ PŘIHLÁŠKU S UVEDENÍM MÍSTA A KVALIFIKAČNÍHO VÝSLEDKU.

 

ÚČASTNÍCI FINÁLE KMK MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ VYHLAŠOVATELEM KMK PRO ROK 2009

 

DOPORUČENÝ POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ:

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY (formát .xls , formát .pdf ) SE VYPLNÍ A ZAŠLE TÍMTO ZPŮSOBEM:

 1. E.MAIL :            statek@pel.cz

 2. FAX :                 565 53 23 80

 3. POŠTOU NA ADRESU:

                           ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC
                           DUSILOV 384
                           396 01 HUMPOLEC
                           ZN: ZLATÁ PODKOVA

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DNE 10.8.2009.

ZÁMĚREM POŘADATELE JE START CCA 100 ÚČASTNÍKŮ SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ A START CCA 20 ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ SPŘEŽENÍ.

 

POŘADATEL SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST „SOUTĚŽE PODKOVY“ SE TĚŠÍ NA VAŠÍ ÚČAST.