Kategorie: Přihlášky

Přihlášky účastníků - Finále Zlaté podkovy 2010

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM DO FINÁLE ZLATÉ PODKOVY V HUMPOLCI 2010

FINÁLE SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ SE MŮŽE ZÚČASTNIT DVOJICE, KTERÁ  DOKONČÍ KVALIFIKAČNÍ KOLO S VÝSLEDKEM:    

 DREZURNÍ ZKOUŠKA:

 DO 75 TR. BODŮ – VČETNĚ

 TERÉNNÍ ZKOUŠKA:

 MAX. 20 TR. BODŮ NA PŘEKÁŽKÁCH
TRESTNÉ BODY ZA ČAS NEMAJÍ VLIV

 SKOKOVÁ ZKOUŠKA: 

 MAX. 16 TR. BODŮ NA PŘEKÁŽKÁCH
 TRESTNÉ BODY ZA ČAS NEMAJÍ VLIV

 

PRO SOUTĚŽE SPŘEŽENÍ JE PODMÍNKOU STARTU VE FINÁLE ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY VE STANOVENÉM TERMÍNU, DÁLE ÚČAST MINIMÁLNĚ NA JEDNOM KVALIFIKAČNÍM KOLE. VÝSLEDEK V KVALIFIKAČNÍM KOLE BUDE BRÁN V ÚVAHU POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BY POŘADATEL FINÁLE MUSEL OMEZIT POČET STARTUJÍCÍCH. (NEPLATÍ PRO A/4)

 

ZÁJEMCE O ÚČAST VE FINÁLE POŠLE V URČENÉM TERMÍNU DO HUMPOLCE NORMÁLNÍ PŘIHLÁŠKU S UVEDENÍM MÍSTA A KVALIFIKAČNÍHO VÝSLEDKU.

 

ÚČASTNÍCI FINÁLE KMK MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ VYHLAŠOVATELEM KMK PRO ROK 2010

 

DOPORUČENÝ POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ:

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY (formát .xls , formát .pdf ) SE VYPLNÍ A ZAŠLE TÍMTO ZPŮSOBEM:

 1. E.MAIL :            statek@pel.cz

 2. FAX :                 565 53 23 80

 3. POŠTOU NA ADRESU:

                           ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC
                           DUSILOV 384
                           396 01 HUMPOLEC
                           ZN: ZLATÁ PODKOVA

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DNE 8.8.2010.

ZÁMĚREM POŘADATELE JE START CCA 100 ÚČASTNÍKŮ SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ A START CCA 20 ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ SPŘEŽENÍ.

 

POŘADATEL SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST „SOUTĚŽE PODKOVY“ SE TĚŠÍ NA VAŠÍ ÚČAST.