Kategorie: Přihlášky

Přihlášky účastníků - Finále Zlaté podkovy 2011

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM DO FINÁLE ZLATÉ PODKOVY V HUMPOLCI 2011

FINÁLE SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ SE MŮŽE ZÚČASTNIT DVOJICE, KTERÁ  DOKONČÍ KVALIFIKAČNÍ KOLO S VÝSLEDKEM:    

 DREZURNÍ ZKOUŠKA:

 DO 75 TR. BODŮ – VČETNĚ

 TERÉNNÍ ZKOUŠKA:

 MAX. 20 TR. BODŮ NA PŘEKÁŽKÁCH
TRESTNÉ BODY ZA ČAS NEMAJÍ VLIV

 SKOKOVÁ ZKOUŠKA: 

 MAX. 16 TR. BODŮ NA PŘEKÁŽKÁCH
 TRESTNÉ BODY ZA ČAS NEMAJÍ VLIV

 

ZÁMĚREM POŘADATELE JE START CCA 100 ÚČASTNÍKŮ SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ.

POŘADATEL FINÁLE MŮŽE OMEZIT POČET ÚČASTNÍKŮ DLE POČTU PŘIHLÁŠEK.

PRO SOUTĚŽE SPŘEŽENÍ JE PODMÍNKOU STARTU VE FINÁLE DOKONČENÍ DVOU KVALIFIKAČNÍCH KOL (NEPLATÍ PRO A/4), DÁLE ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY VE STANOVENÉM TERMÍNU S UVEDENÍM MÍSTA A KVALIFIKAČNÍHO VÝSLEDKU.

VÝSLEDEK V KVALIFIKAČNÍM KOLE BUDE BRÁN V ÚVAHU POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BY POŘADATEL FINÁLE MUSEL OMEZIT POČET STARTUJÍCÍCH. (NEPLATÍ PRO A/4).

A/4 – SE MOHOU DO FINÁLE HLÁSIT BEZ OMEZENÍ.

ZÁMĚREM POŘADATELE JE START CCA 25 ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ SPŘEŽENÍ.

 

ÚČASTNÍCI FINÁLE KMK MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ VYHLAŠOVATELEM KMK PRO ROK 2011

DOPORUČENÝ POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ:

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY (formát .xls , formát .pdf ) SE VYPLNÍ A ZAŠLE TÍMTO ZPŮSOBEM:

 1. E.MAIL :            statek@pel.cz

 2. FAX :                 565 53 23 80

 3. POŠTOU NA ADRESU:

                           ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC
                           DUSILOV 384
                           396 01 HUMPOLEC
                           ZN: ZLATÁ PODKOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DNE 9.8.2011.

POŘADATEL SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST „SOUTĚŽE PODKOVY“ SE TĚŠÍ NA VAŠÍ ÚČAST.