Kategorie: Přihlášky

Přihlášky účastníků - Finále Zlaté podkovy 2012 - změna kvalifikace pro ZP

INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM DO FINÁLE ZLATÉ PODKOVY V HUMPOLCI 2012

 

Správní rada o.p.s. Soutěže podkovy Humpolec a OV finále ZP Humpolec 2012 rozhodla, že do finále soutěže ZLATÁ PODKOVA (CNC**), se může přihlásit dvojice, která má jen jeden kvalifikační výsledek. Pro ostatní soutěže platí níže uvedené podmínky.   

 

Finále soutěží VŠESTRANNOSTI se bude moci zúčastnit dvojice,

 která  dokončí DVĚ kvalifikační kola  s výsledkem:

           

Drezurní zkouška:

                    Do 75 tr. bodů – včetně.

Terénní zkouška:

Max. 20 tr. bodů na překážkách, trestné body za čas nemají vliv.

Skoková zkouška:

Max. 16 tr. bodů na překážkách, trestné body za čas nemají vliv.

 

Pro soutěže spřeženíje podmínkou startu ve finále

 dokončit alespoň dvě kvalifikační kola. (Neplatí pro A/4).

 

Zájemce o účast ve finále zašle v určeném termínu  přihlášku ( formát .xls , formát .pdf )

s uvedením míst a kvalifikačních výsledků.

 

Pro případ velkého množství přihlášek, omezí pořadatel finále počet soutěžících podle konkrétně dosažených výsledků v kvalifikacích.

 Záměrem pořadatele finále je účast asi 100 účastníků v soutěžích  všestrannosti a asi 25 účastníků soutěží spřežení.    

 

ÚČASTNÍCI FINÁLE KMK MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ VYHLAŠOVATELEM KMK PRO ROK 2012

DOPORUČENÝ POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ:

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY (formát .xls , formát .pdf ) SE VYPLNÍ A ZAŠLE TÍMTO ZPŮSOBEM:

 1. E.MAIL :            statek@pel.cz

 2. POŠTOU NA ADRESU:

                           ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC
                           DUSILOV 384
                           396 01 HUMPOLEC
                           ZN: ZLATÁ PODKOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DNE 15.8.2012.

POŘADATEL SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST „SOUTĚŽE PODKOVY“ SE TĚŠÍ NA VAŠÍ ÚČAST.