Kategorie: Přihlášky

Přihlášky účastníků - Finále Zlaté podkovy 2013

INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM DO FINÁLE ZLATÉ PODKOVY V HUMPOLCI 2013

 

ÚČAST VE FINÁLE 48. ROČNÍKU ZP V HUMPOLCI:

 

U SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ ZLATÉ PODKOVY PLATÍ, ŽE KVALIFIKACI ZÍSKÁVÁ VŽDY DVOJICE JEZDEC A KŮŇ.

 

 1.  Účast ve finále 48. Ročníku ZP v roce 2013 mají zajištěnu vítězové (dvojice jezdec akůň, nebo spřežení) finále 47. Ročníku ZP z roku 2012.

 

Toto obnovené pravidlo plně platí pro soutěže A/2, A/1, A/2P (A/4 žádnou kvalifikaci mít nemusí) a pro soutěže ZP a SP.

Pro soutěže BP a PONY je částečně omezeno věkem jezdců.

 (Např. vítěz BP starších juniorů, kterému bylo v roce 2012 osmnáct let, nemůže v roce 2013 své vítězství obhajovat, protože vzhledem k věku kterého v tomto roce (2013) dosáhne (19. let), nemůže v soutěži BP startovat.

 Stejně tak vítěz BP dětí a mladších juniorů, kterému bylo v roce 2012 16. let, nemůže v roce 2013 obhajovat své vítězství, protože dosáhne věku 17. let.

 Také vítěz finále Pony, který byl v roce 2012 16.ti letý již v této kategorii v roce 2013 nemůže startovat.)

 

Mladší vítězové (Finále 2012), kteří budou v roce 2013 ještě věkově odpovídatpodmínkám soutěže (BP a PONY) mají kvalifikaci do finále ZP 2013 zajištěnu.

 Pro Soutěž nadějí (SN) toto pravidlo neplatí - (4.letí koně budou 5 ti. letí, pětiletí koně budou šestiletí a starší koně budou mít licenci sportovního koně již druhým rokem.

 

 

2.  Finále SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ se bude moci zúčastnit DVOJICE, KTERÁ DOKONČÍ DVĚ KVALIFIKAČNÍ KOLA  S VÝSLEDKEM:

 Drezurní zkouška:

 

Do 75 tr. bodů – včetně.

Terénní zkouška:

Max. 20 tr. bodů na překážkách, trestné body za čas nemají vliv.

Skoková zkouška:

Max. 16 tr. bodů na překážkách, trestné body za čas nemají vliv.

 

Toto pravidlo platí pro SP, BP, SN a PONY v následujících variantách:

 a)       Dva kvalifikační výsledky získá dvojice ve stejné soutěži (např. 2 x BP)

 b) Dvojice může získat dva kvalifikační výsledky z různých soutěží za předpokladu že:

 -      Jeden výsledek získá pro soutěž, ve které chce startovat ve finále a druhý může získat z vyšší soutěže – např. 1x BP a 1x SP.

 - Dva kvalifikační výsledky z různých soutěží platí vždy pouze pro nižší soutěž – např. 1x BP a 1x SP znamená, že dvojice může startovat v BP, ale nemůže startovat ve SP.

 -     Pro PONY platí, že mohou získat druhý kvalifikační výsledek z BP.

 -    Vždy platí, že musí být získán alespoň jeden kvalifikační výsledek pro soutěž, ve které chce dvojice startovat ve finále. (Není možné získat dva kvalifikační výsledky např. ve SP a potom ve finále chtít startovat v BP).

 

Pro soutěž ZP platí:

 Do finále soutěže Zlatá podkova (ZP) se kvalifikuje dvojice, která získá alespoň jeden kvalifikační výsledek. Vpřípadě, že některý pořadatel vypíše při kvalifikačním kole takédvouhvězdičkovou soutěž, bude absolvování této soutěže ve stanovených kritériích považováno za kvalifikační výsledek pro účast ve finále ZP 2013.

 

3.  Pro SOUTĚŽE SPŘEŽENÍ je podmínkou startu ve finále:

 

DOKONČIT ALESPOŇ DVĚ KVALIFIKAČNÍ KOLA.(Neplatí pro A/4).

  

Pořadatel finále ZP 2013 je oprávněn upravit počet startujících v jednotlivých soutěžích tak aby jejich počet odpovídal záměru:

 

ZÁMĚREM POŘADATELE FINÁLE 2013 JE ÚČAST ASI 100 ÚČASTNÍKŮ V SOUTĚŽÍCHVŠESTRANNOSTI A ASI 25 ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽÍ SPŘEŽENÍ.

 

PLNĚ HRANIČNÍ POČETJE 30 SPŘEŽENÍ).

 

DOPORUČENÝ POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ:

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY (formát .xls , formát .pdf ) SE VYPLNÍ A ZAŠLE TÍMTO ZPŮSOBEM:

 1. E.MAIL :            statek@pel.cz

 2. POŠTOU NA ADRESU:

                           ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC
                           DUSILOV 384
                           396 01 HUMPOLEC
                           ZN: ZLATÁ PODKOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DNE 16.8.2013.

POŘADATEL SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST „SOUTĚŽE PODKOVY“ SE TĚŠÍ NA VAŠÍ ÚČAST.