Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Přihlášky

Vyhlášení 1. kola přihlášek Finále seriálu závodů ZP 2018 - všestrannost

ORGANIZAČNÍ VÝBOR FINÁLE 53. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA VYHLAŠUJE V SOULADU S ROZPISEM ZÁVODŮ A SE STATUTEM 53. ROČNÍKU SERIÁLŮ ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 1. KOLO PŘIHLÁŠEK DO FINÁLE ZP KONANÉ DNE 24. – 26. 8. 2018 V HUMPOLCI. PODROBNOSTI JSOU UVEDENY DÁLE..

 

Přihlášku prostřednictvím on line systému mohou podat jezdci ve všestrannosti (dvojice jezdec a kůň), kteří se kvalifikovali k účasti ve finále ZP Humpolec 2018 v souladu se Statutem Seriálu závodů ZP 2018.

 

Kvalifikovaní účastníci ve všestrannosti jsou označeni zeleně v přehledech získaných kvalifikačních bodů zde.

 

Minimální počet získaných bodů pro účast ve finále ZP 2018:

ZP:       30 bodů                      SP:                   25 bodů                      BP:                  24 bodů

SN:       21 bodů                      Pony L:               21 bodů                   Pony ZL:           29 bodů              

 

Dle Statutu Seriálu závodů lze použít i body z vyšší soutěže (například do SP ze ZP). V případě využití tohoto ustanovení uvádějte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce.

Příklad:        v soutěži SP má dvojice 13 bodů, což k podání přihlášky do finále  SP nestačí. Mohou se použít body ze ZP, kde má tato dvojice například 10 bodů. 10 bodů se vynásobí koeficientem 1,2 = 12 bodů. Celkový počet bodů tak je 13 + 12 = 25. Tento bodový zisk k přihlášení do finále SP stačí. Dvojice se může přihlásit.

 

Uzávěrka přihlášek v l. kole je:      12. 8. 2018 (doručené do 23:00 hodin). Zároveň je také nutné uhradit objednané ustájení.

 

Jestliže nebude po 1. kole přihlášek naplněn plánovaný počet startujících (100 koní všestrannost), bude v souladu se  Statutem ZP vyhlášeno 2. kolo přihlášek pro jednotlivé soutěže.

 

                                                                                  Ing. Jiří Klubal

                                                                       Ředitel OV Finále Zlaté podkovy.