Kategorie: Finále Humpolec, Novinky, Přihlášky

Vyhlášení 1. kola přihlášek Finále seriálu závodů ZP 2018 - spřežení

ORGANIZAČNÍ VÝBOR FINÁLE 53. ROČNÍKU SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA VYHLAŠUJE V SOULADU S ROZPISEM ZÁVODŮ A SE STATUTEM 53. ROČNÍKU SERIÁLŮ ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 1. KOLO PŘIHLÁŠEK DO FINÁLE ZP KONANÉ DNE 24. – 26. 8. 2018 V HUMPOLCI. PODROBNOSTI JSOU UVEDENY DÁLE...

 

Přihlášku prostřednictvím online systému ČJF - JIS mohou podat jezdci spřežení, kteří se kvalifikovali k účasti ve finále ZP Humpolec 2018.

 

Kvalifikovaní účastníci jsou označeni zeleně v přehledech získaných kvalifikačních bodů  - zde.

 

 

Uzávěrka přihlášek v l. kole je:      12. 8. 2018 (doručené do 23:00 hodin). Zároveň je také nutné uhradit objednané ustájení.

 

Jestliže nebude po 1. kole přihlášek naplněn plánovaný počet startujících (30 spřežení), bude v souladu se  Statutem ZP vyhlášeno dne   13. 8. 2018  2. kolo přihlášek pro jednotlivé soutěže.

 

 

                                                                                  Za: Ing. Jiří KLUBAL

                                                                       Ředitel OV Finále Zlaté podkovy Humpolec

 

Humpolec, 31. 7. 2018.