ŠKOLNÍ STATEK, HUMPOLEC, DUSILOV 384

   

Vybudování centra zemědělského vzdělávání - Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku

Registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002508

Školní statek spolu s Českou zemědělskou akademií v Humpolci je Centrem zemědělského vzdělání pro Kraj Vysočina. Kraj Vysočina považuje vzdělání v zemědělských oborech za klíčové vzhledem k tomu,  že zemědělství  hraje v tomto kraji významnou hospodářskou roli. Kraj Vysočina postupně v průběhu několika posledních let investoval výrazně do rozvoje této školy a školního statku, chyběla ale stále hala pro zemědělské stroje a dále odpovídající infrastruktura a zázemí pro výuku chovu vepřů a drůbeže. Cílem projektu je tedy doplnit infrastrukturu pro odborné vzdělání a praxi žáků, aby toto zázemí bylo komplexní a zároveň odpovídalo moderním trendům.

Součástí projektu je výstavba nové haly pro zemědělské stroje,  rekonstrukce stávající budovy s odbornými učebnami včetně řešení bezbariérovosti a úprava a rozšíření haly pro chov prasat a drobnochov drůbeže včetně zázemí.

Dále je součástí projektu zajištění vnitřní konektivity areálu (wifi síť, firewall, záložní zdroje) a pořízení  velkoplošné televize pro odbornou výuku.

 

 

logo