Kategorie: Novinky, Závody Humpolec

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPŘEŽENÍ - 16. - 19. 9. 2021

 

MCR_2021

V areálu Zlatá podkova se v termínu 16. - 19.9.2021 uskuteční Mistrovství České republiky ve spřežení. Podroběnjší časový rozpis je uveden dále 

 

 

 

 

 

Soutěže spřežení jsou oficiální jezdeckou disciplínou, v rámci které každé spřežení absolvuje tři různé zkoušky.

První zkouškou je drezura, kde spřežení předvádějí předespsanou sestavu cviků. Body jsou udělovány za přesnost provedení předepsaných figur, vozatajskou dovednost, pravidelnost chodů, soulad, poslušnost a celkový dojem z koní, jezdců i spolujezdců.

 

Druhou zkouškou je maraton. Trať je rozdělena na dva úseky - klusovku a překážky. Divácky nejatraktivnější je právě část s překážkami. Pro koně, vozataje a přísedící je to nejtěžší část soutěže, které prověří jejich umění i poslušnost a připravenost spřežení. Vozataj musí zdolat sedm překážek. Každá překážka se skládá z maximálně šesti průjezdů (A-F), které jsou označeny červenou a bílou barvou a jedním písmenem. Soutěžící musí projet všemi průjezdy v abecedním pořadí písmen. Vítězem překážky je ten, kdo projede překážku bezchybně a v nejrychlejším čase.

 

Závěrečnou zkouškou je vozatajský parkur. Zde vozataj projíždí po dráze vyznačené kužely tak, aby neshodil malé míčky položené na vrcholu každého z kuželů. Penalizováno je shození míčku i nedodržení časového limitu vymezeného k jízdě. Součet bodů za jednotlivé úseky soutěže pak dává celkový výsledek.

 

 V rámci MČR se uskutční čtyři soutěže jejichž hlavním partnerem je Rodinný pivovar Bernard

                MISTROVSTVÍ ČR - ČTYŘSPŘEŽÍ

                MISTROVSTVÍ ČR - DVOJSPŘEŽÍ          

                MISTROVSTVÍ ČR - JEDNOSPŘEŽÍ 

                MISTROVSTVÍ ČR - DVOJSPŘEŽÍ PONY

 

 

Předběžný program závodů

Čtvrtek  16.9.2021               13:00 hodin           Drezurní zkoušky  

Pátek     17.9.2021                9:00 hodin            Drezurní zkoušky 

Sobota   18.9.2021                9:00 hodin            Maraton spřežení

Neděle   19.9.2021                9:30 hodin            Překážková jízda a dekorování

 

 

  

MCR_2021