Kategorie: Finále Humpolec

Vyhášení 1. kola přihlášek Finále seriálu závodů ZP 2014

Organizační výbor Finále 49. Ročníku Seriálu závodů Zlatá podkova vyhlašuje v souladu s Rozpisem závodů a se STATUTEM 49. Ročníku Seriálů závodů Zlatá podkova 1. Kolo přihlášek do finále ZP konané dne 22. – 24. 8. 2014 v Humpolci. Podrobnosti jsou uvedeny dále

 

Přihlášku na oficiálním formuláři  (.xls , .pdf ) mohou podat jezdci ve všestrannosti (dvojice jezdec a kůň) a jezdci spřežení, kteří se kvalifikovali k účasti ve finále ZP Humpolec 2014. (Prostřednictvím subjektů ČJF).

Kvalifikovaní účastníci jsou označeni zeleně v přehledech získaných kvalifikačních bodů zde - všestrannost , spřežení .

Minimální počet získaných bodů pro účast ve finále ZP 2014:

ZP:      16 bodů                      SP:               24 bodů                      BP:                 17 bodů

SN:     10 bodů                      Pony:              8 bodů

Jednospřeží:   9 bodů             Dvojspřeží:     4 body             Dvojspřeží Pony:       5 bodů

Čtyřspřeží:       mohou se hlásit bez kvalifikace        .

 

Dle Statutu Seriálu závodů lze použít i body z vyšší soutěže (například do SP ze ZP).

Příklad:        v soutěži SP má dvojice 19 bodů což k podání přihlášky do finále  SP nestačí. Mohou se použít body ze ZP, kde má tato dvojice například 10 bodů. 10 bodů se vynásobí koeficientem 1,2 = 12 bodů. Celkový počet bodů tak je 19 + 12 = 31. Tento bodový zisk k přihlášení do finále SP stačí. Dvojice se může přihlásit.

Uzávěrka přihlášek v l. kole je:      7. 8. 2014 (doručené do 24:00 hodin).

Jestliže nebude po 1. kole přihlášek naplněn plánovaný počet startujících (100 koní všestrannost a 30 spřežení), bude v souladu se  Statutem ZP              vyhlášeno dne   8. 8. 2014      2. kolo přihlášek pro jednotlivé soutěže.

Uzávěrka přihlášek 2. kola je 15. 8. 2014 nebo okamžitě po naplnění plánovaného počtu startujících.

                                                                                  Za: Ing. Jiří Klubal

                                                                       Ředitel OV Finále Zlaté podkovy.

Humpolec, 1.8.2014