Kategorie: Finále Humpolec

Vyhášení 2. kola přihlášek Finále seriálu závodů ZP 2014

Organizační výbor Finále 49. Ročníku Seriálu závodů Zlatá podkova vyhlašuje v souladu s Rozpisem závodů a se STATUTEM 49. Ročníku Seriálů závodů Zlatá podkova 2. Kolo přihlášek do finále ZP konané dne 22. – 24. 8. 2014 v Humpolci.

 

Přihlášku na oficiálním formuláři  (.xls , .pdf ) mohou podat všichni jezdci ve všestrannosti (dvojice jezdec a kůň) a jezdci spřežení, kteří v příslušné soutěži získali body při absolvování kvalifikačních kol ZP.

Seznam účastníků, kteří získali kvalifikační body zde - všestrannost , spřežení .

   

Uzávěrka přihlášek 2. kola je 15. 8. 2014 nebo okamžitě po naplnění plánovaného počtu startujících. Přihlášky budou přijímány a potvrzeny v pořadí v jakém byly doručeny.

                                                                                     Ing. Jiří Klubal

                                                                       Ředitel OV Finále Zlaté podkovy.

Humpolec 8.8.2014