Kategorie: Novinky

Galavečer všetrannosti a spřežení 20.2.2016

V humpoleckém Spolkovém domě proběhl tradiční Galavečer jezdeckých disciplín všestrannost a spřežení, při kterém byla předána ocenění nejlepším účastníkům sezóny 2015 a také významným osobnostem Zlaté podkovy.

Akce se opět konala pod záštitou předsedy Senátu parlamentu České republiky pana Milana Štěcha. (odkaz na galerii fotografií, autor Jiří Bělohlav). Setkání bylo zahájeno setkáním všech vyhodnocených u rautu a poté již následovalo slavnostní předávání cen. 

 

Při slavnostním vyhodnocení byla udělena následující ocenění  

 

kategorie ZLATÁ PODKOVA

Osobnost ZP Radko Heidenreich st.

Cena za propagaci ZP Šárka Bělohlavová

CENA ZA PODPORU ZÁVODŮ ZLATÉ PODKOVY Železářství Jiří Jaroš

SLAVNÍ LIDÉ ZLATÉ PODKOVY -  všestrannost Bohuslav Šubr

SLAVNÍ LIDÉ ZLATÉ PODKOVY - spřežení Ladislav Cihlář

 

 

kategorie VŠESTRANNOST

Kůň roku - Fernet Af Kreffee

Cena komise všestrannosti - družstvo juniorů ME

               Marie Dvořáková

               Nikola Jindrová

               Šárka Votavová

               Barbora Kamírová

               Miroslav Příhoda

               MVDr. Pavla Kohoutová

Talent roku Michaela Neumannová

Cena za podporu všestrannosti Zuzana Šedá

Cena za propagaci Kateřina Návojová

Osobnost všestrannosti Lubomír Vrtek

 

 

Děti

Barbora Vaňková

Kristýna Kačírková

Helena Horáková

Junior

Barbora Kamírová

Inka Saparová

Anežka Lexová

Mladý Jezdec

Barbora Poláková

Nikola Urbancová

Radka Bělehrádková

Veterán

Pavel  Chvojka  

Senior

Jaroslav Hatla

Miroslav Příhoda

Radko Heidenreich

 

Stříbrný odznak

Jana Hocková

 

kategorie SPŘEŽENÍ

Český pohár spřežení

Jednospřeží:

Jan Exnar

Jaroslav Petřek

Jiří Koníř

Dvojspřeží:

Václav Coufalík

Ladislav Jirgala

Jaroslav Kohout

Čtyřspřeží

Radek Nesvačil

Zdeněk Jirásek

Jiří Nesvačil st.

Pony

Mgr. Monika Pospíšilová

Erik Zuvač

Michal Kořínek

 

Osobnost roku

Václav Hrnčíř

Přísedící

Daniel Bejr

 

Cena komise spřežení

MVDr. Petr Přikryl

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Po ukončení oficiální části programu následoval ples všech účastníků zpestřený malou módní přehlídkou.