Základní informace Soutěže podkovy o.p.s.

 

Soutěže podkovy o.p.s. je neziskovou organizací, která vznikla v roce 1996. Zakladatelé společnosti jsou Město Humpolec, Školní statek Humpolec, Česká zemědělská akademie Humpolec a Jezdecký klub Humpolec.

Tato organizace zastřešila tradiční organizátory jezdeckých soutěží ve všestrannosti a spřežení v Humpolci a pokračuje tak v padesátiletá tradici pořádání jezdeckých závodů a souvisejících činnostech včetně propagace a zajištění potřebného zázemí.

V současné době o.p.s. organizuje pořádání seriálu závodů Zlaté podkovy, kvalifikačních závodů a finále tohoto seriálu v Humpolci, dále pořádá Mistrovství ČR ve všestrannosti a spřežení. Spolupodílí se také na organizaci dalších akcí např. Galavečera jezdectví a vozatajství.   

 
Kontaktní adresa:
SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s.
Dusilov 384, 396 01 Humpolec
IČ: 25152670  DIČ: CZ25152670
č. účtu 224532436/0600

 

předseda správní rady o.p.s.:             Ing. Jan Mácha

                                email: reditel.statek@pel.cz, tel. č. : 775 988 011

 

ředitel o.p.s. :                                      Ing. Jiří Klubal

                                      email: statek@pel.cz, tel.č.: 721 050 295

 

Kde nás najdete - odkaz na mapy.cz

 

Z historie  

 

Seriál závodů Zlaté podkovy je ojedinělou aktivitou a její historie je spojena s řadou jmen příznivců jezdecko vozatajského sportu jak z Humpolce, tak i dalších měst, včetně Slovenských, a od roku 1970 pak s humpoleckým statkem střední zemědělské školy a vedením Města Humpolec. Významnou roli měly i někdejší Zemědělské noviny, když v polovině šedesátých let minulého století začaly na venkově organizovat první soutěže ZP ZN, původně pro zemědělskou mládež a zaměstnance zemědělských podniků.
Kořeny jezdecko vozatajského sportu však sahají ještě hlouběji, zhruba do roku 1918. Tehdy bylo jezdectví živé především v někdejší Československé armádě, kde mělo – díky bývalým vojenským školám a armádním jezdeckým učilištím – skutečně vysokou mezinárodní úroveň. Přehlédnout nelze, že u vojáků se „obešly“ i různé civilní oddíly movitějších lidí z posádkových měst. Na venkově si v té době různé jednoduché sedlové, nebo parkurové soutěže a závody spřežení organizovala především tzv. selská jízda agrární strany.
Po druhé světové válce, se zrušením armádních hipoútvarů, skončilo i klasické vojenské ježdění dragounů a s nimi také jezdecké soutěže všestrannosti. Po osmačtyřicátém roce pak nuceně zanikla zmíněná selská jízda a jezdecký sport byl převážně vnímán jako záliba jen nějakých dříve lepších lidí s nimiž je dobré se vypořádat. Jezdecké kluby většinou živořily, některé přežívaly pod Svazarmem, jiné pod ČSTV, ale to vše na velmi nízké úrovni. Tím také prakticky skončily jezdecké soutěže všestrannosti, protože je nikdo neorganizoval, nepořádal.
Až v roce 1966 vznikla Zlatá podkova Zemědělských novin. Při ní však ještě nebyla všestrannost, pouze terénní jízdy a kdo jel na koni musel dokázat, že také umí tahat kládu. Nechyběly ani ukázky dovednosti jízdy spřežení mezi různými brankami. Taková byla první finále zlaté podkovy v Přerově. O čtyři roky později (1970) se v Humpolci začalo prokazovat, že podkovu jde dělat lépe a zajímavěji, jak pro jezdce tak pro diváky.
Vedle sedlových soutěží Zlaté a Stříbrné podkovy I. a II., a Bronzové podkovy, přibyl ještě Stříbrný třmen. Zvláštní soutěž pro koně, kteří nemohli konkurovat plnokrevníkům, tedy těm co neměli ani otce ani matku plnokrevného původu. Nové bylo měření jezdeckých dovedností mladých talentů a vedle toho ještě soutěž Mistři opratí. Ta se poprvé jela v roce 1973 a obsahovala i kontrolu spřežení, při níž kočí předvedli, jaké mají postroje, v jakém pořádku jsou koně a jaký je jejich kočár. Poté absolvovali drezůru a následný parkur mezi brankami. Tak to bylo do roku 1979, do přechodu na pravidla Mezinárodní jezdecké federace, kdy jezdci již nemohli být mladší šestnácti let, uplatňovaná od roku 1980. Tedy: drezurní zkoušky, maratón a parkur a v této sestavě se finále Zlaté podkovy Humpolec jezdí stále.
Mezinárodní pravidla ovlivnila nejen soutěž, ale i samotné závodiště v Humpolci – Dusilově. Členům místního jezdeckého klubu se ve spolupráci se školním statkem podařilo vybudovat velice kvalitní trať pro soutěže všestrannosti. Ovšem nejen to umožňuje již od první poloviny osmdesátých let pořádat Mistrovství republiky v jezdecké všestrannosti. Další mezník jezdecko vozatajského sportu, spojený se vznikem České jezdecké federace, je ze začátku devadesátých let minulého století. Od té doby jsou v areálu Školního statku Humpolec pořádány Mezinárodní závody ve všestrannosti CCI** a Mistrovství ČR.
Pro úplnost dodáváme, že finále Zlaté podkovy je obohaceno také o ukázku soutěže ve zručnosti tahu klády a další doprovodný program.
 
 -JKt-