ŠKOLNÍ STATEK, HUMPOLEC, DUSILOV 384

   
Školní statek ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLSTVÍ

JEZDECKÝ SPORT

ALTERNATIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

MASO A MASNÉ VÝROBKY


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE


Navod na pripojeni k WIFI eduroam najdete na http://www.zlatapodkova.cz/skolnistatek/navod_eduroam_18.pdf


Informace o jezdeckých závodech pořádaných na jezdeckém kolbišti Dusilov - www.zlatapodkova.cz


Včelaři - Oznámení o provádění aplikací v souladu s § 51 odst. 2 zákona 326/2004 Sb.


Školní statek v Humpolci zajišťuje praktickou výuku žáků České zemědělské akademie v Humpolci v oboru agropodnikání se zaměřením na klasické i ekologické zemědělství, potravinářství a také chov koní a jezdectví. V prostorách statku je také vytvořeno zázemí pro výuku oboru kynologie. ČZA nabízí i další zajímavé obory, podroběnější informace lze nalézt na adrese www.cza-hu.cz

Pro další zýšení kvality praktické výuky je realizován projekt REKONSTRUKCE MINIMLÉKÁRNY. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na rekonstrukci a vybudování odborné učebny - minimlékárny. Vznikne tak nová bezbariérová odborná učebna vybavená potřebnou technologií

Ke zlepšení praktického vzdělávání byl také realizován projekt Vybudování centra zemědělského vzdělávání - Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku.

Pro zajištění svého účelového poslání hospodaří školní statek na cca 800 ha zemědělské půdy, včetně cca 190 ha luk. Hlavními pěstovanými plodinami jsou obiloviny, krmné podiny, řepka a brmbory. V rámci živočišné výroby je chován skot (280 ks krav, včetěn všech navazujících kategorií), prasata a zejména pro potřeby praxe studentů také koně. Pro zpestření je na statku také několik zájmových chovů - lamy, ovce, kozy, křepelky. K lepšímu propojení prvovýroby se zpracováním a obchodem byly realizovány vlastní zpracovatelské provozy jatek a masné výroby, které svými výrobky zásobují odběratele v okolí Humpolce. Tyto výrobky lze také zakoupit v podnikové prodejně v těsném sousedství humpoleckého náměstí - ulice 5. května.
Školní statek je také spolupořadatelem jezdeckých závodů Zlaté podkovy, které se již padesát let konají na jeho jezdeckém kolbišti v sousedství areálu statku. V tomto prostoru se pořádají také další závody, např. Mistrovství ČR, závody pořádané Jezdeckým klubem Humpolec i samotnou školu.

Kontakt:
statek@pel.cz

adresa: Školní statek Humpolec, Dusilov 384, 396 01 Humpolec
Tel.: 565 533 266-7 Fax: 565 532 380
Jatka tel.: 565 532 215 Masná výroba tel.: 565 532 202
Prdodejna masa a masných výrobků tel.: 775 988 018