ŠKOLNÍ STATEK, HUMPOLEC, DUSILOV 384

   
Školní statek ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLSTVÍ

JEZDECKÝ SPORT

ALTERNATIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

MASO A MASNÉ VÝROBKY


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE


Navod na pripojeni k WIFI eduroam najdete na http://www.zlatapodkova.cz/skolnistatek/navod_eduroam_18.pdf


Informace o jezdeckých závodech pořádaných na jezdeckém kolbišti Dusilov - www.zlatapodkova.cz


Včelaři - Oznámení o provádění aplikací v souladu s § 51 odst. 2 zákona 326/2004 Sb.


Školní statek v Humpolci zajišťuje praktickou výuku žáků České zemědělské akademie v Humpolci v oboru agropodnikání se zaměřením na klasické i ekologické zemědělství, potravinářství a také chov koní a jezdectví. V prostorách statku je také vytvořeno zázemí pro výuku oboru kynologie. ČZA nabízí i další zajímavé obory, podroběnější informace lze nalézt na adrese www.cza-hu.cz

Pro další zýšení kvality praktické výuky je realizován projekt REKONSTRUKCE MINIMLÉKÁRNY. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na rekonstrukci a vybudování odborné učebny - minimlékárny. Vznikne tak nová bezbariérová odborná učebna vybavená potřebnou technologií

Ke zlepšení praktického vzdělávání byl realizován projekt Vybudování centra zemědělského vzdělávání - Rekonstrukce a stavební úpravy v areálu Školního statku.

Pro zajištění svého účelového poslání hospodaří školní statek na cca 760 ha zemědělské půdy, včetně cca 190 ha luk. Hlavními pěstovanými plodinami jsou obiloviny, krmné podiny, řepka a brmbory. V rámci živočišné výroby je chován skot (260 ks krav, včetěn všech navazujících kategorií), prasata a zejména pro potřeby praxe studentů také koně. Pro zpestření je na statku také několik zájmových chovů - lamy, vodní a hrabavá drůbež. K lepšímu propojení prvovýroby se zpracováním a obchodem byly realizovány vlastní zpracovatelské provozy jatek a masné výroby, které svými výrobky zásobují odběratele v okolí Humpolce. Tyto výrobky lze také zakoupit v podnikové prodejně v těsném sousedství humpoleckého náměstí - ulice 5. května.

Pro další zýšení kvality výrobků v masné výrobě je realizován projekt MODERNIZACE MASNÉ VÝROBY ŠKOLNÍHO STATKU HUMPOLEC. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na modernizaci udíren a vybavení vlastní prodejny. Investice povede ke zvýšení přidané hodnoty vlastních zemědělských produktů.

Školní statek je také spolupořadatelem jezdeckých závodů Zlaté podkovy, které se již padesát let konají na jeho jezdeckém kolbišti v sousedství areálu statku. V tomto prostoru se pořádají také další závody, např. Mistrovství ČR, závody pořádané Jezdeckým klubem Humpolec i samotnou školu.

Kontakt:
statek@pel.cz

Podatelna

adresa: Školní statek Humpolec, Dusilov 384, 396 01 Humpolec
Tel.: 565 533 266-7 Fax: 565 532 380
Jatka tel.: 565 532 215 Masná výroba tel.: 565 532 202
Prdodejna masa a masných výrobků tel.: 775 988 018